Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju

Komunikat 1/2020 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa obiektów małej architektury

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat 2/2020 w związku  ze zbliżającym się okresem zimowym

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kominikat 3/2020 w związku eksploatacją urządzeń grzewczych