Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Oświadczenie kierownika o przejęciu obowiązków

Oświadczenie inspektora o przejęciu obowiązków

Informacja BIOZ

Powyższe druki mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie są dokumentami obowiązującymi, wynikającymi z przepisów prawa budowlanego